درباره Samavatipour

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
Samavatipour تاکنون 276 مطلب را ایجاد کرده است.

آشنایی با داوری: ابطال رأی داور – قسمت یازدهم

رأی داور یا داوران قطعی است و اجرای آن با جمع شرایطی بر طرفین داوری الزامی است. مع‌ذالك این امكان وجود دارد كه هر یك از طرفین به جهاتی رأی داور را فاقد انصاف، عدالت و یا برخلاف مقررات قانونی تلقی نموده و بخواهد به آن اعتراض نماید. در باب هفتم از قانون آئین دادرسی [...]

توسط |2019-09-01T15:40:39+03:30سپتامبر 1st, 2019|آشنایی با داوری|بدون ديدگاه

آشنایی با داوری: ابلاغ رأی داور – قسمت دهم

در پایان جریان داوری و قبل از اتمام مدت داوری ضروری است رأی صادره توسط داور به طرفین داوری ابلاغ شده تا از مفاد رأی آگاه گردند . بر اساس ماده 485 قانون آئین دادرسی مدنی طرفین می‌توانند در قرارداد داوری برای ابلاغ رأی داور طریق مشخصی تعیین نمایند. مثلاً ارسال از طریق پست سفارشی، [...]

توسط |2019-09-01T15:40:43+03:30سپتامبر 1st, 2019|آشنایی با داوری|بدون ديدگاه

آشنایی با داوری: ضرورت رعايت اصول دادرسي از سوي داور – قسمت نهم

با توجه به اینكه طبق ماده 477 قانون آئین دادرسی مدنی كه مقرر می‌دارد: «داوران در رسیدگی و صدور رأی تابع مقررات آئین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت كنند» این سوال مطرح می‌گردد كه آیا داوری تابع اصول دادرسی هم نیست؟ به عبارتی آیا داور یا داوران می‌توانند به بهانه [...]

توسط |2019-09-07T11:20:16+03:30سپتامبر 1st, 2019|آشنایی با داوری|بدون ديدگاه

آشنایی با داوری: درخواست رسیدگی از داور – قسمت هشتم

داوری زمانی به جریان خواهد افتاد که یکی از طرفین یا هر دو به محض تحقق اختلاف در اجرای قرارداد یا تعبیرو تفسیر آن از داور درخواست نمایند تا به موضوع رسیدگی و به عبارتی حل اختلاف نماید. در مقررات آئین دادرسی مدنی همواره از نحوه ابلاغ رای داور به طرفین اختلاف یا نحوه دعوت [...]

توسط |2019-09-07T11:20:51+03:30سپتامبر 1st, 2019|آشنایی با داوری|بدون ديدگاه

آشنایی با داوری: زوال داوری – قسمت هفتم

زوال داوری قرارداد داوری نیز به مانند سایر عقود و قراردادها زوال پذیر است . مع ذالک مقنن با دیدگاهی دوگانه به قرارداد داوری نگریسته است .از یک سو دربند اول از ماده481 آئین دادرسی مدنی با این قرارداد به صورت عقود لازم برخورد نموده و زوال آن را منوط به تراضی کتبی طرفین دانسته [...]

توسط |2019-09-01T15:27:12+03:30سپتامبر 1st, 2019|آشنایی با داوری|بدون ديدگاه