کتاب نگرشی کاربردی به قانون افراز و فروش املاک مشاع تالیف آقای محمدرضا سماواتی پور وکیل دادگستری توسط انتشارات مجد به چاپ رسید . این کتاب با توجه به آخرین تغییرات ماده 101 اصلاحی  قانون شهرداری و آخرین آرائ وحدت رویه تالیف گردیده  است. این کتاب دارای یک بخش ضمیمه حاوی آرائ وحدت رویه و نظرات مشورتی در خصوص افراز  می باشد .