مركز منطقه‌اي داوري تهران در يك نگاه (مشکان مشکور )

عنوان مقاله:مركز منطقه‌اي داوري تهران در يك نگاه عنوان مجله:مجله حقوقي شماره سي و ششم،سال انتشار:1386 پديدآوردگان:مشكان مشكور مجلة حقوقي، نشرية مركز امور حقوقي بين‌المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري شمارة سي و ششم، 1386، صص 328 ـ 323 مركز منطقه‌اي داوري تهران در يك نگاه دكتر مشكان مشكور مدير مركز منطقه‌اي داوري [...]

آشنايي با مرکز داوری کانون وکلای دادگستری مرکز

  تشکیل مراکز داوری تخصصی یکی از مهمترین راهکارهای تامین امنیت قضایی در کشور ، تسریع در حل و فصل اختلافات حقوقی مردم، کاهش بار سازمان قضایی و بالاخص نظم عمومی حقوقی است در جهت تحقق این هدف قوه قضائیه با تشکیل شوراهای حل اختلاف نوعی داوری قضایی را به منظور کاهش تعداد پرونده های [...]

آشنايي با مركز منطقه اي :

  مركز منطقه اي داوري تهران (كه از اين پس «مركز» ناميده مي شود) براساس موافقتنامة 3 مي 1997 (موافقتنامة مقر) في مابين دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان مشورتي حقوقي آسيايي ـ آفريقايي كه در تاريخ 20 تيرماه 1383 به تصويب مراجع قانوني ايران رسيده است ايجاد شد امّا عملاً فعاليتهاي خويش را در [...]

آشنايي با مركز داوري اتاق بازرگاني

 مرکز داوری اتاق ایران، در اجرای بند «ح» ماده «5» قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی ایران و صنایع و معادن ایران، مصوب 1373/9/15، به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران»، مصوب 1380/11/14،تأسيس گرديد و داوري داراي استقلال مالي و اداري است. [...]