آشنایی با داوری: انتخاب داور از اشخاص حقوقی – قسمت ششم

انتخاب داور از اشخاص حقوقی از دیگر موارد قابل توجه خصوص انتخاب داور این است كه آیا با توجه به اینكه در ماده 454 آئین دادرسی مدنی به قید داوری یك یا چند نفر اشاره شده است آیا انتخاب داور از اشخاص حقوقی مجاز است یا داور باید حتما از اشخاص حقیقی انتخاب گردد؟ لازم [...]

توسط |2019-09-01T15:27:19+03:30سپتامبر 1st, 2019|آشنایی با داوری|بدون ديدگاه

آشنایی با داوری: انتخاب داور – قسمت پنجم

انتخاب داور از آنجا که ارجاع امر به داوری بر اساس اصل آزادی اراده ، طرفین را مجاز به طرح اختلاف خود نزد قاضی خصوصی نموده است به طرفین نیز این اختیار را می دهد تا داور یا داوران خود را نیز شخصا یا توسط اشخاص مورد وثوق خود انتخاب نمایند . ماده 455 آئین [...]

توسط |2019-09-01T15:27:26+03:30سپتامبر 1st, 2019|آشنایی با داوری|بدون ديدگاه

آشنایی با داوری: طرق ارجاع امر به داوری – قسمت چهارم

مراحل ارجاع امر به داوری بر اساس ماده 454 آئین دادرسی مدنی: «كلیه اشخاصی كه اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند منازعه و اختلافات خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد به داوری یك یا چند نفر ارجاع دهند» همچنین به موجب [...]

توسط |2019-09-01T15:27:29+03:30سپتامبر 1st, 2019|آشنایی با داوری|بدون ديدگاه

آشنایی با داوری: داوری پذیری اختلافات – قسمت سوم

اول : داوری پذیری شخصی داوری پذیری شخصی به اهلیت اشخاص در امكان ارجاع اختلاف به داوری اطلاق می‌گردد. به عبارتی مجموعه خصوصیات و اوصافی كه به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی این اجازه را می‌دهد تا بر اساس آن موافقت نامه داوری را امضا و اختلافات خود را به داوری ارجاع نمایند. این [...]

توسط |2019-09-01T14:15:12+03:30سپتامبر 1st, 2019|آشنایی با داوری|بدون ديدگاه

آشنایی با داوری – قسمت دوم

آثار موافقت نامه داوری دراین یادداشت به آثاری كه پس از انعقاد موافقت نامه داوری حادث می گردد خواهیم پرداخت . این آثار در دو مبحث مربوط به طرفین قرارداد و اشخاص ثالث مورد بررسی قرار می گیرد: 1) آثار موافقت نامه داوری در رابطه با طرفین قرارداد: 1-1 ) لزوم قرارداد: موافقت نامه داوری [...]

توسط |2019-09-01T14:05:45+03:30سپتامبر 1st, 2019|آشنایی با داوری|بدون ديدگاه