بخش سئوالات متداول

سوال ۱)آیا سپردن داوری به اشخاص حقوقی صحیح است؟  پاسخ : این مسئله یکی از موارد اختلافی بین حقوقدانان می باشد.زیرا عده ای معتقدند با عنایت به ماده ۵۸۸ قانون تجارت که شخص حقوقی را دارای کلیه اختیارات شخص حقیقی می داند ،سپردن داوری به اشخاص حقوقی فاقد اشکال است.به ویژه اینکه در بسیاری از [...]