اصل انصاف و ظرفيت قاعده سازي آن در رويه ديوان بين المللي دادگستري

انصاف از جمله مفاهيم چند لايه و پيچيده اي است هم در دكترين ،همواره مورد بحث بوده ،و هم در در رويه ديوان دائمي و ديوان بين المللي دادگستري و ساير مراجع قضايي بين المللي به كرات مورد استناد قرار گرفته است.قضات ديوان نيز در نظرات جداگانه خود به مناسبت هاي مختلف،مفهوم انصاف را مورد [...]

توسط |2019-08-28T16:32:10+03:30آگوست 28th, 2019|مقالات داوری|بدون ديدگاه

تابعيت راي داوري

اين يك قاعده  مسلم بين المللي است كه آراي داوري واجد تابعيت هستند.اگرچه تحقق عملي آن ها بدون تابعيت نيز،در صورت فراهم شدن شرايط ، ممكن و متصور است . تابعيت آرا ي داوري با معيارهايي مشخص مي شود كه مقبول ترين آن ها معيار مقر داوري و معيار قانو ن شكلي حاكم بر داوري [...]

توسط |2019-08-19T18:58:19+03:30آگوست 10th, 2019|مقالات داوری|بدون ديدگاه

صلاحیت قضایی و صلاحیت داوری

بحثي در حقوق و رويه قضايي ايران پيرامون لزوم يا عدم لزوم امتناع قاضي ملي از رسيدگي در فرض وجود يك شرط داوري بين المللي در گرفته است.زماني كه داور ملي باشد مشكلي بروز نميكند. چه، مطابق ماده 454 قانون آيين دادرسي مدني طرفين ميتوانند اختلاف موجود و يا محتمل خود را به داوري يك [...]

شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری

جهان امروز در اثر ظهور تكنولوژي هاي نوين به دهكده جهاني مبدل شده كه شاخصه هاي آن كم شدن فواصل و تسريع در ارتباطات به خصوص در عرصه تجارت جهاني است به گونه اي كه هيچ گاه در سراسر تاريخ چنين حجمي از مراودات تجاري سابقه نداشته است.افزايش تجارت و به تبع آن رقابت برسر [...]

توسط |2019-08-24T16:11:33+03:30آگوست 5th, 2019|مقالات داوری|بدون ديدگاه

موجه و مدلل بودن رای داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی

قانونگذار برای رای داوری داخلی در قانون آیین دادرسی مدنی شکل و قالب خاصی تعریف نکرده، ولی در ماده482این قانون بر لزوم موجه و مدلل بودن آن تأکید نموده است،بنابراین از نحوه انشای ماده مزبور استنباط میگردد،این موضوع از ارکان رای داوری محسوب میشود و دقیقاً همان الزامی که برای قضات وجود دارد برای داور [...]

توسط |2019-08-24T15:19:40+03:30جولای 31st, 2019|مقالات داوری|بدون ديدگاه