نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تغییر محل شرکت در شرکت های سهامی خاص

جلسه هیات مدیره شرکت                             سهامی خاص ثبت شده به شماره                       با حضور کلیه / اکثریت اعضا در تاریخ                                  ساعت                      در محل قانونی شرکت  تشکیل  و تصمیم ذیل اتخاذ گردید.

الف: با عنایت به اختیار حاصله از تبصره                           ماده                                       اساسنامه شرکت تصویب شد. آدرس قانونی شرکت از                            خیابان                                 کوچه                        پلاک                         کد پستی                  به آدرس                                     خیابان                                   کوچه                         پلاک                        کد پستی                    تغییر یابد.

ب: به خانم / آقای                                          احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده میشود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا اعضای هیئت مدیره

۱-                                                   ۲-                                        ۳-                                          ۴-

تذکرات:

۱-در صورتی که جلسه با حضور اکثریت اعضا تشکیل شده  رعایت مقررات اساسنامه شرکت و لایحه اصلاحی قانونی تجارت در خصوص دعوت الزامی است.

۲- صورتجلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریح تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۳-صورتجلسه در چند نسخه تهیه و به امضای اعضای هیات مدیره برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *