نمونه صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت                             سهامی خاص                                      ثبت شده به شماره                            

                     در ساعت                     مورخ                   با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

الف:در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱-خانم /آقای                                         به سمت رییس جلسه

۲-خانم /آقای                                         به سمت ناظر جلسه

۳-خانم /آقای                                         به سمت ناظر جلسه

۴-خانم / آاقای                                      به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب:به پیشنهاد هیات مدیره و ملاحضه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ                            ریال به مبلغ                           ریال  از محل(۱- پرداخت نقدی ۲-تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت ۳- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت ۴- تبدیل اوراق قرضه به سهام) مورد تصویب مجمع واقع شد.

ج: به هیات مدیره اختیار داده میشود که نسبت به عملی نمودن  افزایش سرمایه اقلام و پس از عملی شن افزایش سرمایه به مبلغ                      ریال( و یا تا میزان مبلغ                               ریال و یا تا مبلغ واریزی                                  حداکثر دو مدت                      نسبت به ثبت آن  در اداره ثبت شرکت اقدام نماید.

امضا هیئت رییسه

۱-رییس جلسه                                ۲- ناظر جلسه                            ۳-ناظر جلسه                               ۴-منشی جلسه     

تذکرات:

۱-قبل از عملی شدن افزایش سرمایه ، سرمایه تعهدی شرکت بایستی کلا” پرداخت شده باشد. و گواهی لازم به همراه صورتجلسه تسلیم اداره ثبت شرکت ها شود.

۲-صورت جلسه  در چند نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضای هیات رئیسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.                        

۳- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت  و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت(  ماده ۹۹) الزامی است

۴-در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهام داران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۵- نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضا آنها برسد و هیئت رییسه مجمع صحت آنرا تایید و بهمراه صورتجلسه تحیل اداره ثبت شرکتها شود.

۶- صورتجلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *