درباره ما

هر چند درحال حاضر وكالت تخصصی در كشور ما به صورت قانونی نهادينه نشده و عموماً وكلای دادگستری جهت ارائه خدمات به موكلين تا حدی به اجبار و تا حدودی با اختيار در حوزه های مختلف خدمات حقوقي ارائه می نمايند.

اما با گذشت زمان، وكلای خبره  و كار آزموده، امور وكالتی خود را صرفاً در حوزه خاص و مشخصی كه در آن حوزه تجربه و دانش كافي داشته باشند متمركز می نمايند. نتيجه اين اقدام در درجه اول رضايت مندی مشتری به جهت انتخاب مسير صحيح طرح دعوا و درجه دوم كاهش زمان رسيدن به نتيجه است كه در نهايت سودمندی دو طرف يعني وكيل و موكل را موجب می گردد.

بنا بر مطالب پيشگفته، مركز مطالعات حقوقی و داوری سماواتی پور با ابتناء بر پژوهش های حقوقی و اشراف بر آخرين قوانين و رويه های عملی دادگاه ها با همكاری تعدادی از خبرگان حقوقی صرفا در پرونده های مرتبط با اراضی، املاك و داوری به مشتريان ارائه خدمات می نمايد. براي نيل به اين مقصود، اين مركز دارای دو دپارتمان اراضی و دپارتمان داوری می باشد كه در هر دپارتمان، وكلای خاصی كه در اين زمينه متخصص و فعال هستند، به متقاضيان محترم ارائه خدمت می نمايند.

موسسه حقوقی سماواتی پور

روش ارتباط با ما اينگونه است كه متقاضيان جهت پذيرش پرونده های خود يا اخذ مشاوره حقوقی می بايست از قسمت رزرو وقت مشاوره در سايت اقدام نموده و با ارائه مشخصات لازم، مختصری راجع به موضوع و مشكل حقوقی توضيحاتی ارائه نمايند. در كمتر از 24 ساعت، در صورتی كه حوزه مورد تقاضای شما با حوزه تخصصی دفتر منطبق باشد، ازسوی همكاران با شما تماس گرفته خواهد شد.

سايت ما در راستای جلوگيری از سفرهای غير ضروری و رفاه حال متقاضيان به گونه ای طراحي شده تا بدون نياز به تماس تلفنی يا مراجعه حضوری، اكثريت سوالات شما پاسخ داده شود. تلفن های تماس، نشانی الكترونيك و همچنين لوكيشن دفتر در قسمت تماس با ما درج شده است و نيازی به تماس در اين خصوص نيست.

همچنين مشخصات و سوابق علمی و عملی همكاران اصلی ما كه هر پرونده بنا بر تخصص زير نظر يكي از آنها پذيرش و هدايت می شود در قسمت همكاران ما در سايت درج شده است.

راستي آزمايی اين مشخصات به سادگي با تطابق آن با سايت های رسمي مانند كانون وكلای دادگستری و مراكز دانشگاهی قابل پيگيری است.

لذا شما فقط فرم مشاوره را تكميل نماييد. همكاران ما به سرعت با شما تماس خواهد گرفت.