یک وکیل دادگستری گفت: تصویب لایحه cft یک گام مثبت در راستای شفافیت فرایندهای مالی است که مجرای بسیاری از نابرابری‌های اقتصادی و رانت‌ها را در جامعه می بندد.

محمدرضا سماواتی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه  تصویب لایحه CFT را به دو جهت باید گامی مثبت در روند تعاملات جهانی کشور با جهانیان تلقی کرد گفت: از منظر بین المللی وقتی ما به جهانی شدن فکر می‌کنیم و به تبع آن قصد جهانی شدن داریم، به ناچار باید آداب و مناسک این جهانی شدن را نیز محترم بشماریم. در غیر این صورت جهانی شدن در حد شعار باقی خواهد ماند لذا در گام اول باید در روابط سیاسی و تعاملات اقتصادی شفافیت قابل قبولی به دنیا ارائه داده تا مقبول  جامعه جهانی واقع شویم که البته ممکن است در دید برخی این اقدام هم‌زمان مشکلاتی نیز در بر داشته باشد.

وی افزود: از نظر داخلی نیز تصویب لایحه cft گام مثبتی تلقی می شود. زیرا از یک سو یک گام مثبت در راستای شفافیت فرایندهای مالی برداشته شده و از سوی دیگر مجرای بسیاری از نابرابری های اقتصادی و رانت‌ها در جامعه بسته خواهد شد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در مجموع به نظر می‌رسد فواید پذیرفتن این لایحه به مراتب بیشتر از مضرات آن باشد زیرا با ایجاد یک نظام مالی و بانکداری سالم از نقل و انتقال بسیاری از پول‌ها که دارای منشاء‌های غیرقانونی و مجرمانه هستند، جلوگیری خواهیم کرد.

وی در پاسخ به منتقدان تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) گفت:  همواره بسیاری از لوایح، کنوانسیون‌ها و عهدنامه‌ها در زمان خود با نقدهای متعدد روبرو بوده و حتی با عناوینی به مراتب بدتر از ترکمنچای و غیره مورد اطلاق قرار گرفته‌اند و حتی بسیاری تصویب آنها را خائنانه خوانده‌اند اما حافظه تاریخی ما هیچگاه از یاد نمی‌برد که بسیاری از همین عهدنامه های مورد انتقاد، بعدها در مجامع جهانی به کمک ما آمده و از آنها در پیشبرد اهداف و منافع کشور استفاده شده است.

این وکیل دادگستری افزود: لذا ضرورت دارد منتقدان داخلی و خارجی به دموکراسی احترام گذاشته و بگذارند لایحه در مسیری بدون التهاب روند خود را طی کند.

وی در پایان گفت: امیدوارم شورای نگهبان نیز فارغ از دیدگاه‌های مذکور، در فرصت باقی مانده لایحه را تایید کند.